banner
พุธ ที่ 10 เดือน ธันวาคม พ.ศ.2557 แก้ไข admin

บ้านอุปถัมภ์เด็ก 

 

           ...บ้านอุปถัมภ์เด็ก...บ้านหลังที่สองของเด็กผู้หญิงที่ต้องประสบกับภาวะวิกฤตครอบครัวตั้งแต่ตัวน้อย ๆ  บ้างก็กำพร้าหมดสิ้นทั้งพ่อและแม่  บ้างพ่อแม่หย่าร้างแยกทางกัน ต่างไปมีครอบครัวใหม่ ทอดทิ้งลูกให้อ้างว้างพียงลำพัง  บ้างถูกปล่อยปละละเลยจนไร้ทิศทาง  บ้างพ่อแม่ต้องขังด้วยคดีเด็กขาดผู้ดูแล

...เด็ก ๆ พบความสุขและเห็นรอยยิ้มอีกครั้ง  ภายใต้”บ้านอุปถัมภ์เด็ก” ด้วยร่มเงาแห่งความรักของพ่อครูแม่ครู  ที่หอบความรักเต็มอ้อมอกมาบ่มเพาะไว้ในใจเด็ก  ให้เด็กน้อยได้เติบโต เติมเต็มในความรัก  รู้สึกถูกรัก  รู้สึกอบอุ่นในการมีตัวตน  รู้ว่ามีที่ยืนของตนในสังคม  พร้อมที่จะศรัทธาในความรักและสามารถหยิบยื่นความรักให้ผู้อื่นได้อีกมากมายในท้ายสุด


วัตถุประสงค์
     


เพื่อให้การช่วยเหลือ  คุ้มครอง  ฟื้นฟู  และพัฒนาให้เด็กสมบูรณ์ทั้งกายและใจ

เพื่อส่งเสริมให้เด็กได้รับการศึกษา

เพื่อเตรียมความพร้อมให้เด็กสามารถกลับคืนสู่ครอบครัวและสังคมอย่างเป็นสุข

จำนวนเด็ก        เด็กผู้หญิง  จำนวน  ๓๘  คน   อายุ  ๗ – ๑๘  ปี

การศึกษา          ระดับประถมศึกษาปีที่ ๑  -  มัธยมศึกษาปีที่ ๖ หรือ ปวช.

กิจกรรมพัฒนา

                         ๑. กิจกรรมสร้างเสริมลักษณะนิสัย  ครูจะจัดให้มีกิจกรรมทุกเย็นเพื่อพัฒนาเด็กในด้านสุขภาพ  ฝึกให้เด็กรู้จักใช้เหตุผล ความเชื่อมั่นในตนเอง สร้างสุขภาพจิตที่ดี  ด้วยกิจกรรมหลากหลายหมุนเวียนกันไป  อาทิ  การเต้นแอโรบิค   แบดมินตั้น  ตี่จับ  บอลลูน  กระโดดหนังยาง   วอลเล่ย์บอล ครัวจำลอง  การโต้วาที  การแสดงละคร  การแสดงบทบาทสมมติ  ชมสารคดี  เกมส์สันทนาการ 

                        ๒. กิจกรรมวันครอบครัว  เดือนละ ๑  ครั้ง  เด็ก ๆ จะได้ทำอาหารรับประทานกันเองในกลุ่มพร้อมครูประจำกลุ่ม เสมือนหนึ่งเป็นครอบครัวเดียวกัน  เด็กๆจะช่วยกันคนละไม้คนละมือเพื่อให้อาหารเมื้อนี้ออกมาอร่อยน่ารับประทาน

                        ๓. กิจกรรมจิตอาสา  เดือนละ ๑  ครั้ง  ครูจะพาเด็ก ๆ  บำเพ็ญประโยชน์ทั้งภายในบริเวณมูลนิธิฯ และภายนอกชุมชนในละแวกมูลนิธิฯ

                           ๔. กิจกรรมอนุรักษ์ความเป็นไทย   เด็กจะแต่งกายผ้าไทยในวันหยุดเสาร์ – อาทิตย์  และจะจัดประกวดการแต่งกายชุดผ้าไทย  ประกวดมารยาท  การไหว้  การฝึกมารยาทบนโต๊ะอาหาร เดือนละ ๑  ครั้ง

                        ๕. กิจกรรมสวดมนต์ก่อนนอน  สวดมนต์บท  บูรพา  แผ่เมตตา  นั่งสมาธิ  เดินจงกรม

......ขอเชิญชวนผู้ใหญ่ใจดี.....  

.....มาช่วยเติมความรัก ร่วมกิจกรรมสนุกๆกับเด็ก ที่บ้านอุปถัมภ์เด็กนะคะ.....

ตั้งอยู่ที่  ๑๐๐ / ๔๗๕  ซ.แจ้งวัฒนะ ๑๐  แขวงทุ่งสองห้อง  เขตหลักสี่  กทม . ๑๐๒๑๐

โทร. ๐๒ – ๕๗๔ – ๑๓๘๑   ๐๒ – ๕๗๔ – ๓๗๕๓  แฟกซ์  ๐๒ – ๙๘๒ – ๑๔๗๗

 

ผู้จัดการโครงการ นางสาวสมพร  สอนคำจันทร์เด็กๆ บ้านอุปถัมภ์เด็ก 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


แผนที่บ้านอุปถัมภ์เด็ก