banner
พุธ ที่ 10 เดือน มิถุนายน พ.ศ.2558 แก้ไข admin

เด็กเร่ร่อนคือใคร? ใครคือเด็กเร่ร่อน

 เด็กเร่ร่อน หมายถึง เด็กที่ออกมาจากบ้านอย่างถาวร  เด็กที่ออกมาจากบ้านชั่วคราวที่ยังมีบ้านหรือครอบครัวอยู่ และเด็กและครอบครัวที่อาศัยอยู่พร้อมทั้งทำมาหากินบนถนน (ความหมาย จากสหประชาชาติ)


สถิติของเด็กเร่ร่อน

 

พ.ศ.

จำนวนเด็กเร่ร่อน

แหล่งที่มา

2531-2534

2,736  คน

องค์กรพัฒนาเอกชนด้านเด็กเร่ร่อน

2535

13,000  คน

เครือข่ายองค์กรเพื่อเด็กเร่ร่อน

2546-2548

14,000-16,000  คน

ครูข้างถนน   ที่ปฏิบัติงานรัฐและเอกชน

2549-2551

15,000-20,000  คน

ครูข้างถนน   ที่ปฏิบัติงานรัฐและเอกชน

2552-จนถึงปัจจุบัน

30,000   คน

กลุ่มแม่เด็กเร่ร่อนต่างด้าว

10,000   คน ทั่วประเทศ

 

ครูข้างถนนที่ปฏิบัติงานรัฐและเอกชน

จากงานวิจัย   โครงการศึกษานโยบายเชิง(รูปแบบที่เหมาะสม)คุ้มครองสวัสดิภาพแม่และเด็กเร่ร่อน

 

ทำไมเด็กออกมาเร่ร่อน

     • ครอบครัวยากจน รายได้ไม่เพียงพอเลี้ยงดูกลายเป็นแรงงานเด็ก เด็กหาเลี้ยงครอบครัว ด้วยการขอทาน ขายยาเสพติด ขายพวงมาลัย

     • ตัวเด็กเองเป็นเด็กสมาธิสั้น อยากใช้ชีวิตอิสระอยากรู้ ต้องการหาประสบการณ์แบบใหม่  ต้องการเป็นที่ยอมรับของกลุ่มเพื่อนเลือกใช้ถนนเป็นที่อยู่อาศัย และการดำเนินชีวิต

     • เด็กออกจากโรงเรียนกลางคัน ออกมาจากสถานสงเคราะห์  บ้านขององค์กรพัฒนาเอกชน

     • ครอบครัวไม่พร้อม เกิดความรุนแรง หย่าร้าง ครอบครัวเร่ร่อน

     • สาเหตุอื่นๆ เช่น การพลัดหลงจากพ่อแม่ ถูกล่อลวง ถูกจับเมื่อสิ้นสุดคดีหาครอบครัวไม่พบแล้ว กลายเป็นเด็กเร่ร่อนต่างด้าว

 

ตัวตนของเด็กเร่ร่อน

• ไม่ค่อยได้เรียนหนังสือ หรือบางคนออกกลางคัน ไม่ชอบเรียน
• มีความเฉพาะตัว  ไม่สนใจเรื่องความสะอาด ผมยาวรุ่งรัง เล็บยาว รองเท้าไม่ค่อยใส่ มีกลิ่นตัวรุนแรง ชอบเสื้อผ้าชุดเก่าไม่ซัก
• พฤติกรรมก้าวร้าว โมโหง่าย โกหก พูดจาหยาบคาย
• ชอบเสี่ยง ท้าทาย ผจญภัย หรือใช้กำลังและความรุนแรง
• บางคนผอมมาก ติดยาเสพติด โรคเอดส์
• อยู่กันเป็นกลุ่ม  เมื่อเป็นวัยรุ่นแยกอยู่ตัวใครตัวมัน
• เอาแต่ใจตนเอง ไม่สนใจคนอื่น

 

สิ่งที่เด็กเร่ร่อนประสบอยู่

• ไร้ที่อยู่อาศัย นอนริมถนน สถานีรถไฟฟ้าใต้ดิน ต่อมอสะพาน โป๊ะเรือ หน้าห้างสรรพสินค้า เป็นต้น

• ขาดสิทธิพื้นฐาน เสื้อผ้า เวลาป่วยจะปล่อยให้หายเองไม่มียา อาหารคุ้ยหาตามถังขยะ

• ไร้สิทธิใดใด ไม่มีโอกาสได้เรียนหนังสือฝึกอาชีพ ไม่มีเอกสารทางทะเบียนราษฎร์ อยู่เหมือนคนเถื่อนในประเทศ

• ตกเป็นเครื่องมือในการแสวงหาประโยชน์ทางเพศ อาชญากรรม

 

การทำมาหากินของเด็กเร่ร่อน

• ขอทาน เก็บขยะขาย ขายเรียงเบอร์ ขายดอกไม้ ขายพวงมาลัย ขายพลุ ขายสินค้าพื้นเมือง เข็นรถรับจ้างขนของ เข็นผัก กางร่ม รับจ้างถ่ายรูปกับนักท่องเที่ยว เป็นต้น

• ขายบริการทางเพศ ขายยาเสพติด ขายซีดีเถื่อน สินค้าเถื่อน  รับจ้างติดคุก ชีวิตจะวนเวียนอยู่กับโรงพักและสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน จนสู่คุกผู้ใหญ่

เด็กเร่ร่อนวัยรุ่นเต็มบ้าน

-เคยเร่ร่อนกับครอบครัว ใช้ถนนเปรียบเสมือนบ้าน เมื่อโตขึ้นมาขอใช้ชีวิตอิสระ

-เคยเป็นเด็กที่เคยหาเลี้ยงครอบครัวมาก่อน พอโตขึ้นมาต้องการที่จะเลี้ยงตัวเอง

-เป็นเด็กเร่ร่อนที่หยุดเร่ร่อน เข้าไปอยู่ในสถานสงเคราะห์ของรัฐและองค์กรพัฒนาเอกชน  และคิดว่าตัวเองโตแล้วมาใช้ชีวิตบนถนนอีกครั้ง

-เป็นเด็กที่ไม่เคยรับบริการที่ไหน เลี้ยงตนเองตั้งแต่เด็กจนถึงวัยรุ่น และกำลังกลายเป็นแก๊งในพื้นที่ต่างๆ

 

สิ่งที่จะเกิดขึ้นในสังคมไทย

-เด็กเร่ร่อนวัยรุ่นเป็นผู้ก่ออาชญากรรมทุกรูปแบบ รวมตัวเป็นแก๊ง

-โรคเอดส์ในกลุ่มเร่ร่อนวัยรุ่น ตายเฉลี่ยวันละ 3 คน

-เชื่อมั่นในตนเองโดยไม่ยอมรับบริการใดๆของรัฐ ไม่พัฒนาตน

 

แม่และเด็กเร่ร่อนต่างด้าวเต็มเมืองไทย

• จากการทำงานของมูลนิธิสร้างสรรค์เด็ก ใน 2 ปี (พ.ศ. 2556-2557) พบแม่และเด็กเร่ร่อนต่างด้าว 195 ครอบครัว เด็กกว่า 600 คน เข้าเมืองผิดกฎหมาย ตกเป็นเหยื่อการค้ามนุษย์ ถูกเอาเปรียบจากเจ้าหน้าที่ เข้าไม่ถึงสวัสดิการขั้นพื้นฐาน

 การศึกษา การรักษาพยาบาล ที่อยู่อาศัย และสิทธิในความเป็นคน