banner
ศุกร์ ที่ 8 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2562 แก้ไข admin

ข่าวสารประชาสัมพันธ์ การรับบริจาคสิ่งของที่เหลือใช้

 

📢ข่าวสารประชาสัมพันธ์
การรับบริจาคสิ่งของที่เหลือใช้ เช่น
✅ เสื้อผ้าเด็ก , เสื้อผ้าผู้ใหญ่ เพื่อนำมาให้ เด็กๆในมูลนิธิฯ เด็กลูกกรรมกรก่อสร้าง , เด็กในขุมชน , ผู้ยากไร้และโรงเรียนห่างไกล
✅ รองเท้า ,ถุงเท้า
✅ อุปกรณ์การเรียน และอุปกรณ์กีฬา 
✅สิ่งของเหลือใช้สภาพดีทุกชนิด 
⏩เพื่อสร้างการมีส่วนร่วม  แบ่งปันในการช่วยเหลือเกื้อกูลสังคม ร่วมกัน