banner
ศุกร์ ที่ 25 เดือน สิงหาคม พ.ศ.2560 แก้ไข admin

วิถีพอเพียง

 เกษตรอินทรีย์...วิถีพอเพียง...หาอยู่หากินแบบบ้านสร้างสรรค์เด็ก

     ในเดือนตุลาคม  ๒๕๕๙  เด็กชายวัยรุ่นจากบ้านสร้างสรรค์เด็ก จำนวน  ๒๐  คน ได้เดินทางไปเรียนรู้ เรื่อง “กสิกรรมไร้สารพิษ” ที่ ชุมชนศีรษะอโศก  ต.กระแชง  อ.กันทรลักษณ์  จ.ศีรษะเกษ  โดยมีอาจารย์บุญรุ้ง  สีดำ เป็นวิทยากรให้ความรู้

     บ้านสร้างสรรค์เด็กตั้งอยู่บนเนื้อที่  ที่ในอดีตเป็นพื้นที่สวนส้มรังสิตมาก่อน ผลกระทบต่อเนื่องที่ส่งมาถึงพวกเราที่เข้ามาตั้งบ้านเรือนอาศัยต่อ  นั่นคือ  สภาพดินเสื่อมโทรมจากสารเคมีที่ตกค้าง  ดินเหนียวที่ไม่มีตะกอนดินดีใดๆหลงเหลือและที่สุดของที่สุดคือในดินมีระดับความเป็นกรดสูงมากๆ   เด็กๆใช้ความพยายามอย่างมากมายที่จะปลูกพืชไว้รับประทานและไม้ผลไม้ยืนต้นไว้เป็นร่มเงา  แต่ก็ไม่ประสบผลสำเร็จ  ต้องใช้ต้นทุนสูงในการปลูกพืชแต่ละครั้ง

     การอบรมครั้งนี้ใช้เวลา ๔ วัน ๓ คืน  เด็กๆได้เรียนรู้ทั้งภาคทฤษฎีและการลงมือทำ  พวกเขาได้เรียนรู้วิธีการห่มดิน  การผสมดินสำหรับปลูกพืช  การดักจับเชื้อจุลินทรีย์ในป่า  ตลอดจนการทำน้ำหมักชีวภาพหลากหลายชนิดรวมถึงวิธีการใช้น้ำหมักแต่ละชนิด

     ความรู้ทรงพลังนี้จะติดตัวพวกเขาตลอดไป  แม้เมื่อต้องออกไปจากบ้านสร้างสรรค์เด็กหลังนี้เพื่อมีชีวิตของตนเองภายภาคหน้า

     ในที่สุด...เราก็ได้เห็นความสมบูรณ์ของพืชผักที่เด็กๆช่วยกันเพาะช่วยกันปลูกตามหลักการที่ไปเรียนรู้กันมา  มีทั้งผักกวางตุ้ง  ผักกาดขาว  ผักบุ้ง  พริก  มะเขือเปราะ  น้ำเต้า  ถั่วฝักยาว  ผลผลิตเหล่านี้เก็บเข้าครัวบ้านเพื่อปรุงเป็นอาหารมาให้พี่ๆน้องๆร่วม  ๕๐  ชีวิตรับประทานกันอย่างอร่อยและปลอดภัย 


เด็กชายมิ้นบอกว่า  “เวลาลงทำงานในแปลงผัก ผมมักเด็ดมะเขือเปราะจากต้นมากินเล่นบ่อยๆ  เพราะว่ามันหวานและกรอบมาก”...ผักกลายเป็นของหวานสำหรับเด็กที่นี่ไปเสียแล้ว...

     ดิน...เสื่อมโทรมจากสารเคมีตกค้าง   ผักผลไม้พิษ...มีมากมายในท้องตลาด   สุขภาพคนเรา...ทรุดโทรมก่อนวัยและตามด้วยโรคร้ายนานา

     มาช่วยกันทำเกษตรไร้สารพิษเพื่อบริโภคเองในครัวเรือน  ปลอดภัย  ปลอดโรค  แบบที่เด็กๆบ้านสร้างสรรค์เด็กทำกันเถอะ

                                                                                   บันทึกเพื่อแบ่งปัน...จากครูเล็ก...