banner
พฤหัสบดี ที่ 24 เดือน กันยายน พ.ศ.2563 แก้ไข admin

โครงการทุนการศึกษา#ช่วยเด็กน้อยได้เรียนต่อเนื่อง

 

โพสต์โดย มูลนิธิ สร้างสรรค์เด็ก เมื่อ วันพุธที่ 23 กันยายน 2020
 

ในแต่ละปีมีเด็กยากจนในชนบทกว่า 400 คน
ที่มูลนิธิสร้างสรรค์เด็กช่วยเป็นสื่อกลางนำทุนการศึกษาจากผู้ใหญ่ใจดีไปมอบให้  ทุนการศึกษาได้สร้างคุณอนันต์แก่ชีวิตน้อย ๆ  สายตาแห่งความหวังที่เปล่งประกายให้เราสัมผัสได้ ย่อมเป็นบุญกุศลที่สำเร็จแล้วแก่ผู้ให้ทุนทุกท่าน  ท่านได้ช่วยให้เด็กไม่ต้องออกจากโรงเรียนเพราะพ่อแม่ไม่มีเงินให้ไปโรงเรียน  ท่านได้ช่วยให้เด็กสามารถมีเงินจ่ายค่าเทอมที่ติดค้างเพื่อให้ได้ใบสำคัญ ปพ.1 เพื่อใช้สมัครเรียนต่อในช่วงชั้นที่สูงขึ้น  ท่านได้ช่วยให้เด็กสามารถคว้าความสำเร็จมาไว้ในมือได้สำเร็จ  มูลนิธิสร้างสรรค์เด็กขออนุโมทนาบุญ สาธุ...

     ผู้ใหญ่ใจดีที่ประสงค์ช่วยเหลือเด็กให้สามารถเล่าเรียนได้ต่อเนื่อง ท่านสามารถเป็นผู้อุปการะได้ดังนี้

1.ท่านสามารถเลือกอุปการะเด็กในระดับชั้นต่าง ๆ ดังนี้
   ทุนการศึกษาระดับประถมศึกษา  ทุนละ  2,000 บาท / ปี

   ทุนการศึกษาระดับมัธยมศึกษา   ทุนละ  3,000 บาท / ปี

   ทุนการศึกษาระดับอุดมศึกษา     ทุนละ  5,000 บาท / ปี

2.ท่านจะได้รับประวัติ ผลการเรียนและจดหมายขอบคุณของเด็กในอุปการะ
3.ท่านสามารถยุติการให้ทุนได้ตามเวลาที่ท่านประสงค์

 สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่ ครูอ้อม  โทร. 02 574 1381