banner
จันทร์ ที่ 18 เดือน มีนาคม พ.ศ.2562 แก้ไข admin

หลักสูตรสอนเด็ก....โรงเรียนเด็กก่อสร้างเคลื่อนที่

 
นางสาวทองพูล  บัวศรี

ผู้จัดการโครงการโรงเรียนเด็กก่อสร้างเคลื่อนที่  มูลนิธิสร้างสรรค์เด็ก

 

          ด้วยทางโครงการโรงเรียนเด็กก่อสร้างเคลื่อนที่ ได้รับนักศึกษาฝึกงานเมื่อปี 2561 มาจำนวน 2 คน จากมหาวิทยาลัยราชภัฎอุตรดิตถ์ ได้จัดทำ  “คู่มือปฏิบัติงานการเรียนรู้ ลูกกรรมก่อสร้าง”  เป็นหลักสูตร ในการเสริมทักษะชีวิตกับเด็กจำนวน 4 หน่วยงาน  โดยมีนางสาวบุษรินทร์  คำแหง กับนางสาวนิตยา กาบจันทร์

          ทางโรงเรียนเด็กก่อสร้างเคลื่อนที่ ได้ร่วมกับทางโครงการจิตอาสา และบริษัท Toy ได้มา ทำกิจกรรมกับโครงการโรงเรียนเด็กก่อสร้างเคลื่อนที่  เน้นการสร้างสื่อ  เพื่อเป็นสื่อที่ลงไปทำกิจกรรมกับเด็ก ช่วงอายุ 1-7 ปี  ตามหน่วยงานการเรียนที่ทางน้องทั้งสองคน ได้ประยุกต์ มาจากหลักสูตรที่ทาง ดร.สุชาติ ลี้ตระกูล  ได้จัดหลักสูตรไว้เมื่อ 30 ปีที่แล้ว   ขอบคุณทุกคน

          สำหรับการประยุกต์เนื้อหาหลักสูตร  ประกอบไปด้วย

          หน่วยการเรียนที่ 1 การส่งเสริมความปลอดภัยส่วนตน  เช่น บันได อ่างอาบน้ำ ห้องน้ำ ประตู หน้าต่าง ปลั๊กไฟ การระวังเข้า-ออก การเลือกของเล่นที่ปลอดภัย การเลือกสถานที่เล่นที่ปลอดภัย การเล่นซ่อนแอบ อันตรายจากพืชและสัตว์และการปฐมพยาบาล

          หน่วยการเรียนที่ 2 การรักษาอนามัย เช่น การรู้จักอวัยวะต่างๆร่างกาย การรักษาความสะอาดของร่างกาย การล้างมือ การแปรงฟัน การดื่มน้ำ

          หน่วยการเรียนที่ 3 ลักษณะของโรคที่ควรรู้จักบางโรค เช่น ฟันผุ ไข้หวัด ท้องเสีย วัณโรค  อีสุกอีใส มือเท้าปาก  ตาแดง  ผิวหนัง

          หน่วยการเรียนที่ 4 การรักษาความสะอาดเกี่ยวกับที่พักอาศัย เช่น การทิ้งขยะ ความสะอาดบริเวณที่อาบน้ำ ห้องส้วมและบริเวณรอบๆที่พัก


          ซึ่งน้องทั้งสองคน  ได้สร้างคู่มือปฏิบัติงานการเรียนรู้ ลูกกรรมกรก่อสร้าง ลงไปปฏิบัติจำเป็นต้องมีสื่อที่ทำให้แม่และเด็ก สนใจ  ตลอดจนเป็นสิ่งที่จับต้องได้

          เมื่อปลายเดือนมิถุนายน 2561  ได้มีทีมงานจิตอาสาสมัคร ที่จะมาสร้างสื่อต่อยอดจากคู่มือปฏิบัติงานการเรียนรู้ ลูกกรรมกรก่อสร้าง  โดยเฉพาะในหน่วยงานเรียนที่ 2  ต้องการขยายออกไปถึงเรื่องอาหารที่ต้องกิน

          ทางคณะจิตอาสา กับทางโรงเรียนเด็กก่อสร้างเคลื่อนที่ดำเนินกิจกรรมร่วมกัน

          1.ลงพื้นที่พูดคุยเรื่องสื่อที่ต้องการเพื่อให้ โรงเรียนเด็กก่อสร้างเคลื่อนที่  ทีมงานลงไปสอนกับเด็กเพื่อต้องการถามเด็กถึงความต้องการ จำนวน 2 ครั้ง 2 พื้นที่ด้วยกัน

          2.ทางโครงการฯจิตอาสาสมัครสร้างสื่อ   ได้นำความเป็นจริงจากงานภาคสนาม  ไปยังบริษัทที่ผลิตสื่อ คือบริษัท toy แปลน  ซึ่งมีผู้ออกแบบสื่อจำนวนกว่า 9 คน มาร่วมฟังด้วย 


          3.ทางโครงการฯจิตอาสาสมัครสร้างสื่อ พร้อมทีมงาน  กลับมาพูดคุยกับทางโรงเรียนเด็กก่อสร้าง อีกครั้ง พร้อมกับไอเดียที่จะผลิตสื่อ  ซึ่งทางโรงเรียนเด็กก่อสร้างเคลื่อนที่ ได้ขยายไปยัง ตั้งแต่การตื่นนอนของเด็กลูกกรรมก่อสร้างมีผลต่อการพัฒนากายของเด็ก   การพัฒนาทางด้านจิตใจเรื่องเพลงหรือการเคาะไม้ตามจังหวะ   เรื่องอาหารของเด็ก  ผลไม้ที่เป็นคุณค่าสำหรับเด็กที่มีความจำเป็น  ตลอดจนการเคลื่อนไหวร่างกาย  เป็นต้น

          4.ทางโครงการฯจิตอาสาสมัครสร้างสื่อ  เปิดรับสมัครอาสาสมัครจากผู้ที่ต้องการมาสร้างสื่อ จำนวน 20 คน พร้อมกับทีมงานของบริษัท Toy  และทางบริษัทจ่ายค่าอุปกรณ์ทุกอย่าง   โดยมีการแบ่งกลุ่มเป็น 5 กลุ่ม  โดยคำนึงถึงความต้องการ และนักวิชาการประจำบริษัทมาออกแบของเล่นที่จะมาเสริมกระบวนการเรียนรู้ของเด็ก


          ทางบริษัทพร้อมอาสาสมัครได้ลงมือสร้างสื่อ จำนวน 5 ชิ้น  และทำอย่างต่อเนื่องถึง 7 วัน โดยใช้เวลาวัน เสาร์-อาทิตย์  ด้วยความทุ่มเทของจิตอาสาสมัคร และทีมงาน  งานทุกอย่างจึงสำเร็จลุล่วง

          5.เมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2561  ทั้งทีมงานจิตอาสาสมัครสร้างสื่อ พร้อมทีมงานบริษัท  ส่งมอบอุปกรณ์ให้กับทางโรงเรียนเด็กก่อสร้างเคลื่อนที่

          สื่อที่สร้างสรรค์ด้วยหัวใจของจิตอาสาสมัคร  พร้อมมาอธิบายถึงไอเดีย และความเป็นมา เป็นไปของสื่อแต่ละชิ้น

          สื่อชิ้นที่ 1  คือนาฬิกา  ชีวิตของเด็กแต่ละทั้ง กลางวันและกลางคืน  สิ่งที่ทีมงานสื่อออกมา  ต้องบอกว่าความตั้งใจของจิตอาสาสมัคร  ตั้งแต่การใช้อุปกรณ์ที่เป็นไม้ ของจริง เน้นแต่ละช่วงเวลามีความสำคัญกับเด็กอย่างมาก  โดยการใช้สัญลักษณ์ ตั้งแต่การตื่นนอน  แปรงฟัน อาบน้ำ  จนถึงการเข้านอนอีกครั้ง


          สื่อชิ้นที่ 2  เรื่องรถดนตรี   ซึ่งต้องบอกว่าเจ๋งมาก  ได้ทั้งการเก็บของเด็กอย่างเป็นหมวดหมู่ ตลอดจนการใช้สื่อตั้งแต่การใช้กีตาร์ไม้  มีกล่องชุดที่เด็กเล่นได้

สื่อชิ้นที่ 3 มีรถอีกคัน ที่ซ่อนปิงปองเอาไว้ที่รถเคลื่อนที่ พร้อมทั้งของเล่นที่มีสีสันสวยงาม  เป็นการดึงดูดให้เด็กๆอยากเล่น อยากจับ

สื่อชิ้นที่ 4  เรื่องผลไม้ ที่เด็กๆควรที่จะกิน  ทีมงานอธิบายถึงสีสันที่ใช้  จนถึงการเรียกร้องให้เด็กอยากได้กินหรือชิม  ถึงรสชาติของที่เป็นจริง ทั้งฝรั่ง ส้ม  ในสภาพความเป็นจริงผลไม้เหล่านี้ราคาไม่แพง  เพราะครอบครัวหาซื้อมาให้เด็กๆ ได้  เป็นอีกหนึ่งเทคนิค  หรือแม้การใช้นิทานเสริมให้ร่างกายแข็งแรง

สื่อชิ้นที่ 5  เรื่องผักชนิดต่าง แต่ทำเป็นอุปกรณ์ของเล่นที่จำลองว่าเป็นหม้อต้มผัก  แล้วมีผักชนิดต่างๆที่ต้ม แล้วตักใส่จานสีต่างๆ ที่มีสีหลากสี  สวยงาม


การต่อยอดขยายผล  จากคู่มือมาเป็นอุปกรณ์ที่ใช้ได้จริง  โรงเรียนเด็กก่อสร้างเคลื่อนที่นำอุปกรณ์เหล่านี้ลงไปทำกิจกรรมในพื้นที่ด้วยกัน 7 พื้นที่

สำหรับคนทำงานเป็นสื่อสร้างสรรค์ที่เด็กๆได้สัมผัส ของจริง  เพราะของเล่นเหล่านี้มีราคาแพงมาก  แต่ถ้าทางโรงเรียนเด็กก่อสร้างเคลื่อนที่มีจิตอาสาสมัครมาทำงาน  ก็จะเป็นประโยชน์กับเด็กลูกกรรมกรก่อสร้างต่อไป

ขอบคุณทุกท่านที่ให้โอกาสแก่เด็ก ....