banner
อังคาร ที่ 26 เดือน กันยายน พ.ศ.2560 แก้ไข admin

กรมอุตุนิยมวิทยาพยากรณ์อากาศวันนี้ว่า...๒๔ชั่วโมงข้างหน้าจะมีฝนตกต่อเนื่อง

 ...ประชาชนเดือดร้อน...รัฐช่วยเหลือบรรเทา...

  
 

     เข้าเดือนตุลาคมของทุกปี...บ้านสร้างสรรค์เด็กจะแปรสภาพเป็น...แก้มลิง...ของชุมชนละแวกนี้ทันที  ด้วยมีบึงน้ำขนาดใหญ่อยู่ด้านข้าง  อีกทั้งระดับพื้นของบ้านมีระดับต่ำกว่าระดับพื้นที่ของโครงการบ้านจัดสรรรายรอบที่มีการขยายโครงการอย่างรวดเร็ว  เมื่อฝนตกหนักน้ำฝนจากทุกสารทิศก็จะไหลบ่ามารวมกันที่นี่...ที่บ้านสร้างสรรค์เด็ก...นี่เพียงแค่ ๒ วัน...แล้วที่เหลืออีกสัปดาห์ที่คาดการณ์ว่าจะมีน้ำเหนือไหลลงมาอีกเล่า... 

     ในปีนี้บ้านสร้างสรรค์เด็กได้รับความช่วยเหลือ โดย  สท.จรรยา  ชันฮะ สมาชิกสภาเทศบาลลาดสวาย ช่วยประสานเจ้าหน้าที่ฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลลาดสวาย นำกระสอบทรายและกำลังคนมาช่วยทำทางเดินเพื่ออำนวยความสะดวกและปลอดภัยแก่เด็กๆ

                                                                   ...ขอบพระคุณ...