banner
ข่าว สร้างสรรค์เด็ก
อ่านข่าวทั้งหมด +
55

เด็กเร่ร่อนวัยรุ่น ใต้ทางด่วนสุขุมวิท 1

27 / มิ.ย. / 2560 admin

แดดแสนร้อนในช่วงบ่าย ของปลายเดือนธันวาคม 2559 มีเด็กชายตัวเล็กนอนกลิ้งอยู่กับพื้นถนน จึงปลุกลุกขึ้นมา คำถามแรกที่สนทนาด้วยกันคือ กินข้าวหรือยัง !!!! เด็กหันมาบอกว่ายัง กินข้าวมันไก่เอาไหม....เพราะดูท่าทางน่าจะเป็นมุสลิม |

อ่านต่อ +
55

โครงการเด็กเลี้ยงไก่...ไข่เลี้ยงเด็ก@บ้านสร้างสรรค์เด็ก

8 / ก.พ. / 2560 admin

เป็นอีกหนึ่งโครงการใน\\\"บ้านสร้างสรรค์เด็ก\\\"เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ การเป็นอยู่แบบพึ่งตนเองด้วยวิถีชีวิต อย่างพอเพียง \\\"เด็กเลี้ยงไก่ ไข่เลี้ยงเด็ก \\\"โรงเรือนเลี้ยงไก่ไข่ สามารถออกไข่เฉลี่ย ๑๒๐-๑๕๐ ฟองต่อวัน และนำไปประกอบอาหารภ |

อ่านต่อ +
55

\"บริษัทอิออน(ประเทศไทย)จำกัด\" ร่วมสนับสนุน ปันน้ำใจช่วยเหลือเด็ก ๆ

8 / ก.พ. / 2560 admin

\"บริษัทอิออน(ประเทศไทย)จำกัด\" ร่วมสนับสนุน ปันน้ำใจช่วยเหลือเด็ก ๆ โดยติดต่อขอรับ \"กล่องรับบริจาค\" ไปวางที่เคาน์เตอร์ |

อ่านต่อ +
เรื่องเล่า จากครู
อ่านต่อทั้งหมด +
55

รับสมัคร ครูดูแลเด็กหญิง

16 / ส.ค. / 2559 admin

รับสมัคร ครูดูแลเด็กหญิง |

อ่านต่อ +