สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com
Lude.Me
Cart รายการสินค้า (0)

มูลนิธิสร้างสรรค์เด็ก

      รู้หรือเปล่าว่า...  สังคมไทยในวันนี้ยังมีเด็กๆอีกมากมาย  ที่ต้องเร่ร่อนอยู่นอกบ้าน  ต้องแบมือร้องขอ  ต้องขาดแคลนสิ่งประทังกายและชีวิต  ต้องเจ็บปวดไร้คนดูแลรักษา  อีกทั้งจำนวนมากไม่รู้ว่าตนมาจากใครรวมทั้งไม่มีหลักฐานแสดงตน  เพื่อให้เด็กๆเหล่านี้มีโอกาสเติบโตขึ้น  มีที่พักอาศัย  มีอาหารครบมื้อ  มีการศึกษา  มีคนคอยดูแลรักษา  มูลนิธิสร้างสรรค์เด็ก  ขอเชิญร่วมบริจาค  เพื่อให้เด็กเหล่านี้มีโอกาสพัฒนาเช่นเด็กทั่วไป สามารถติดต่อขอบริจาคมายังมูลนิธิสร้างสรรค์เด็กได้ที่  เบอร์โทร.  02574-1381  02574-3753
 


วารสารมูลนิธิประจำเดือน มีนาคม - เมษายน 2557
 
You need to upgrade yourAdobe Flash Player.


บ้านหลังใหม่เพื่อเด็ก

 

               บ้านสร้างสรรค์เด็ก  บ้านสำหรับเด็กเร่ร่อนกว่า 70 ชีวิต  ตั้งอยู่ในบริเวณพื้นที่ 10 ไร่ ย่านรังสิต&nb...

อ่านต่อ

โครงการพ่อแม่อุปถัมภ์เด็ก

 

 โครงการพ่อแม่อุปถัมภ์เด็ก พ่อแม่อุปถัมภ์เด็ก  เป็นการเชื่อมสายสัมพันธ์แห่งความเกื้อกูล  และความปรารถนาดีจากผู้ใหญ่สู่เด็กที่ทุกข์ยาก และด้อยโอกาสที่อยู่ในบ้านที่มูลนิธิฯ เปิดให้การด...

อ่านต่อ

ทุนการศึกษา

 

โครงการทุนการศึกษา         เด็กๆ ต้องการเรียนหนังสือ ต้องการพัฒนาตนเอง ด้วยความตั้งใจแน่วแน่ แต่น่าเสียดาย เขาเกิดมาในครอบครัวยากจน อยู่ห่างไกล ขาดโอกาส ขาดเงิน ในที่ส...

อ่านต่อ

เชิญร่วมเลี้ยงอาหารเด็กๆ

 

  การเลี้ยงอาหารเด็กด้วยตนเอง  มูลนิธิสร้างสรรค์เด็ก  เปิดบ้านพักประจำสำหรับเด็ก   2  หลัง  คือ 1. บ้านอุปถัมภ์เด็ก       &nbs...

อ่านต่อ

การบริจาคสิ่งของ

 

เนื่องด้วยมูลนิธิสร้างสรรค์เด็ก มีเด็กอยู่ประจำ ประมาณ 120 คน ตั้งแต่อายุ 6 -18 ปี ทั้งเด็กหญิงและเด็กชาย โดยพักประจำที่บ้านอุปถัมภ์เด็ก (หลักสี่)  และ  บ้านสร้างสรรค์เด็ก    ...

อ่านต่อ

Article

แหล่งเรียนรู้ปัญหาเด็กด้อยโอกาสกับศูนย์เด็กก่อสร้าง

                                 &nbs...

อ่านต่อ

โอกาสทางการศึกษาของลูกกรรมกรก่อสร้าง กับการทำงานเชิงรุก

       ด้วยโครงการศูนย์เด็กก่อสร้างเดอะพารค์แลนด์ ศรีนครินทร์ มูลนิธิสร้างสรรค์เด็ก ร่วมกับบริษัทนารายณ์พร็อพเพอตี้ จำกัด ได้เปิดโครงการศูนย์เด็กก่อสร้าง ขึ้นในแหล่งก่อสร้า...

อ่านต่อ

เด็กเร่ร่อนวัยรุ่นกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนไปในสังคมไทย

                   จากการทำงานของโครงการครูข้างถนน มูลนิธิสร้างสรรค์เด็ก ได้เริ่มมาตั้งแต่ปี 2531 จนถึง...

อ่านต่อ

โลกสีสวย.....

               พรุ่งนี้วันเสาร์ เด็กหญิงน้ำฝนต้องไปแข่งขันวาดรูปในหัวข้อโลกสีสวย ใช่..พรุ่งนี้วันเสาร์เด็กหญิงน้ำฝนตั้งใจไว้ว่าจ...

อ่านต่อ

การทำงานช่วยเหลือผู้สูงอายุบนถนน

               ผู้สูงอายุหมายถึงใคร  เป็นคำถาม ถ้าจะหาคำตอบตามพระราชบัญญัติผู้สูงอายุ พ.ศ.2546 หมายถึง บุคคลซึ่งมีอายุเกินห...

อ่านต่อ

สถานการณ์เด็กเร่ร่อน ณ พ.ศ. นี้

                ด้วยมีผู้คนถาม คำถามกับผู้วิจัยว่า คือเด็กมีมากน้อยเพียงไร  เป็นคำตอบที่ผู้วิจัยเองจาก โครงการ “...

อ่านต่อ