banner
ข่าว สร้างสรรค์เด็ก
อ่านข่าวทั้งหมด +
55

หมาจรจัด...กับเด็กเร่ร่อน

28 / พ.ย. / 2559 admin

ด้วยสถานการณ์ของเด็กเร่ร่อนวัยรุ่น ในช่วงอายุ 9-14 ปี เป็นกลุ่มเด็กที่เป็นลูกผีลูกคน เพราะเป็นวัยแห่งการเรียนรู้ เป็นวัยของการเติบโตเป็นวัยรุ่น เป็นวัยแห่งการผลัดใบจากเด็กเข้าสู่วัยรุ่น พลังก็มาก อยากรู้อยากเห็น คิดว่าตัวเองแน่ ทำอะไรก็ได้ แรงขับก็มาก ไ |

อ่านต่อ +
55

สลาม....ที่ซอยนานา

21 / พ.ย. / 2559 admin

อาชีพที่ทั้งเด็กเล็ก เด็กโต ผู้ใหญ่ ผู้สูงอายุ คนพิการ ทั้งชายและหญิงมา “เก๊าะ” หรือบางคนก็บอกว่ามา “สลาม” เริ่มต้นมาจากอะไร เป็นคำถามที่คนทำงานอย่างครูตั้งประเด็นไว้ |

อ่านต่อ +
55

ความผิดของผมหรือ!!.. ที่ไม่ไปเรียน

17 / พ.ย. / 2559 admin

ไมค์หันหน้ามาเผชิญกับหน้าครูว่า “มันเป็นความผิดของผมหรือ...ที่ไม่ไปเรียน” ผมเป็นเด็กที่ตั้งใจเรียน และตั้งใจทำงานหาเลี้ยงครอบครัว |

อ่านต่อ +
เรื่องเล่า จากครู
อ่านต่อทั้งหมด +
55

รับสมัคร ครูดูแลเด็กหญิง

16 / ส.ค. / 2559 admin

รับสมัคร ครูดูแลเด็กหญิง |

อ่านต่อ +