banner
ข่าว สร้างสรรค์เด็ก
อ่านข่าวทั้งหมด +
55

รับสมัคร ครูดูแลเด็กหญิง

6 / พ.ค. / 2558 admin

รับสมัคร ครูดูแลเด็กหญิง จำนวน 2 ตำแหน่ง |

อ่านต่อ +
55

ครูพงษ์ จากเด็กด้อยโอกาส สู่ครูข้างถนนแห่งหัวลำโพง

9 / ก.พ. / 2558 admin

จากลูกคนงานก่อสร้างที่ไม่มีโอกาสได้เรียนหนังสือ ต้องคอยอพยพตามพ่อและแม่ไปตามเพิงพักคนงานที่ต่างๆ จนวันหนึ่งได้มีโอกาสเข้าไปอยู่ในมูลนิธิสร้างสรรค์เด็ก นอกจากโอกาสทางการศึกษา เขาได้ค้นพบคำว่า \\\\\\\\\\\\\\\'ชีวิตใหม่\\\\\\\\\\\\\\\' ที่นี่ จนถึงปัจจุบันเข |

อ่านต่อ +
55

สถานีสัญชาติ

9 / ก.พ. / 2558 admin

มูลนิธิสร้างสรรค์เด็กเป็นองค์กรพัฒนาเอกชนองค์กรหนึ่ง ที่ดำเนินการให้ความช่วยเหลือเด็กและครอบครัวที่ประสบปัญหาในด้านต่างๆ โดยการรับเรื่องราวร้องทุกข์และรุกเข้าทำงานในชุมชน ซึ่งปัญหาหนึ่งของการทำงาน จะพบคนกลุ่มหนึ่งที่ไม่มีเอกสารแสดงตน ไม่มีใบเกิด ไม่ม |

อ่านต่อ +
เรื่องเล่า จากครู
อ่านต่อทั้งหมด +
55

จดหมายข่าว กุมภาพันธ์ 58

9 / ก.พ. / 2558 admin

จดหมายข่าว กุมภาพันธ์ 58 |

อ่านต่อ +
55

ป่วยรักษาได้ เมื่อเป็นไทยแล้ว

9 / ธ.ค. / 2557 admin

คุณป้าท่านหนึ่งได้ขอความช่วยเหลือผ่านทางโรงพยาบาลศิริราช เพราะตนเองขาดสิทธิในการรักษาพยาบาลฟรี เนื่องจากขาดหลักฐานแสดงว่าเป็นคนไทย |

อ่านต่อ +
55

แม่น้องโอ๊ต

9 / ธ.ค. / 2557 admin

กรณีของผู้ปกครองท่านหนึ่ง ของน้องโอ๊ต ที่มูลนิธิสร้างสรรค์เด็ก ได้ช่วยเหลืออยู่ น้องโอ๊ตได้รับการช่วยเหลือจากโครงการบ้านอุปถัมภ์เด็ก มูลนิธิสร้างสรรค์เด็ก |

อ่านต่อ +